Summer camp

WINDSURFING W JASTARNI - SUMMER CAMP

LICENCJA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA WINDSURFINGU

Terminy:

24.06 – 1.09.2018 – rytm od niedzieli do soboty”, rocznik 2003 i starsi

Summer Camp – Obozy windsurfingowe z pobytem w Jastarni w rytmie od niedzieli do soboty” przez tydzień, dwa lub dłużej.

Miejsce:

Baza Windsurfing & Kite Szkoły Zdrowia bezpośrednio nad Zatoką Pucką 84-140 Jastarnia, Polna 5, ,
tel. +48 602 178 208, +48 668 160 160. Ośrodek KAMIL. 84-140
Jastarnia, ul. Adama Mickiewicza 164

Cena:

W okresie 24.06 – 1.09.2018, rytm od niedzieli do soboty”

Szkoła dysponuje skojarzonym pakietem szkolenie + zakwaterowanie + wyżywienie w cenie 1600, – zł/ uczestnik/tydzień, ze zniżką do ceny 1500, – zł dla uczestników letnich i zimowych kursów Szkoły Zdrowia oraz dla uczestników w drugim tygodniu pobytu w sezonie 2018. W trzecim i następnych tygodniach obozu zniżka do ceny 1400,- zł. Zachęcamy, więc, do wyboru dłuższych pobytów w Jastarni, niż tylko jeden tydzień! Dla rodzeństwa na tym samym turnusie, zniżka dla drugiego dziecka 100 zł.

Świadczenia w cenie szkolenia:

 • Szkolenie windsurfingowe grupowe – 4 godz. dziennie [2 x 2godz.] łącznie ok. 22 godz./tydzień, oraz około 3 godz. niezbędnego szkolenia teoretycznego, z możliwością uzyskania stopni i patentów PSW, prowadzone przez sprawdzonych polskich instruktorów z potwierdzonymi kwalifikacjami.

 • Wyżywienie i zakwaterowanie – Ośrodek KAMIL – w domkach z łazienkami (sąsiedztwo Campingu Pod Cyprysami). 84-140 Jastarnia, ul. Adama Mickiewicza 163 A

 • Sprzęt windsurfingowy, wypornościowy i ślizgowy, w dużym zakresie wielkości żagli i wyporności desek [F-2, Tabou, Exocet, Mistral, RRD, BIC, Aerotech, Vandal, EZZY, Gaastra], pianki, trapezy, sprzęt asekuracyjny i ratunkowy.

 • Baza windsurfingowa w standardzie surfers friendly.

 • Opieka pedagogiczna dla uczniów – uczestników obozów – mieszkańców domków, zajęcia dodatkowe.

 • Bardzo życzliwa atmosfera i pomoc organizacyjna dla wszystkich zainteresowanych windsurfingiem.

 • Ubezpieczenie NNW.

Inne możliwości SZKOŁY ZDROWIA :

 • Możliwość realizacji dodatkowego programu turystyczno-rekreacyjnego np. Muzeum Rybackie, wycieczka kutrem rybackim, fokarium, Hel, Jurata, Trójmiasto, wycieczki rowerowe, możliwość wypożyczenia rowerów itp.

 • Możliwość przygotowania do kursu na stopień instruktor windsurfingu PSW! – dla zaawansowanych, pragnących zdobyć uprawnienia szkoleniowe – uczestnictwo w kursie instruktorskim.

Dojazd:

 • PKP – kierunek Hel, najlepiej kuszetką. Na umówionych przyjeżdżających, oczekujemy na Dworcu PKP w Jastarni. Proponujemy bezpośrednie pociągi do Helu lub szybkie pociągi z przesiadką w Gdyni. Inne-samolot, PKS, POLBUS, INTERBUS według własnego uznania.

Zgłoszenia:

elektronicznie, telefonicznie, faxem, pocztą zwykłą lub osobiście.

 • Zgłoszenie należy potwierdzić przesłaniem potwierdzenia z danymi i zadatkiem w wysokości 800,-zł

na konto szkoły – Szkoła Zdrowia, 40-881 Katowice, Chrobrego 43/138,

PKO BP I/o Katowice nr 80 1020 2313 0000 3602 0587 0052 lub osobiście.

Uzupełnienie odpłatności – na konto na dwa tygodnie przed terminem szkolenia lub po uzgodnieniu na miejscu, w pierwszym dniu pobytu.

 • Ze względu na ograniczoną ilość miejsc noclegowych w domkach, o kolejności przyjęć na dany turnus [obóz]
  z zakwaterowaniem i wyżywieniem, decyduje kolejność uzgodnionych i potwierdzonych zgłoszeń.

 • Warunkiem uczestnictwa uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w obozie, jest zgoda rodzica/opiekuna na udział, wyrażona w „Karcie uczestnictwa” dotycząca zasad zachowań dziecka/ucznia podczas szkoleń i pobytu w Jastarni.

Prosimy o podanie w zgłoszeniu, dokładnej informacji o wybranym terminie – turnusie oraz poziomie zaawansowania i oczekiwaniach uczestnika!

Jastarnia 2018 - informacja dodatkowa dla uczestników obozów Szkoły Zdrowia!

1. Oczekujemy w Jastarni w niedzielę, w godzinach przedpołudniowych. Prosimy o potwierdzenie godziny przyjazdu uczestników. Istnieje możliwość wcześniejszego pobrania pianki. Zaczynamy o 12.00. Pierwszy posiłek o godz.13.00
Początek zajęć: I grupa – godz. 14.00, II grupa – godz. 16.00. Zakończenie tygodniowego szkolenia w sobotę, po obiedzie.

 1. Uczestników z rejonu Śląska, Małopolski, Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i innych miejscowości położonych daleko od Jastarni, zachęcamy do przyjazdu bezpośrednim pociągiem dziennym lub kuszetką, w kierunku Helu albo szybkim pociągiem z przesiadką w Gdyni. Na uczestników przyjeżdżających pociągiem, po umówieniu się, oczekujemy na Dworcu PKP – Jastarnia.

3. Inne możliwości: samolot, PKS, POLBUS, INTERBUS i inni przewoźnicy – według uznania i decyzji zainteresowanych.

4. Prosimy o zabranie ze sobą obuwia surfingowego lub chociaż zwykłych tenisówek, które można wielokrotnie moczyć, przeciwsłonecznego nakrycia głowy oraz kremu z odpowiednim filtrem przeciwsłonecznym.

 1. W dniu przyjazdu, uczniów prosimy o przekazanie organizatorowi dokumentu „Karta Uczestnictwa”. Ramowy regulamin pobytu na obozie (dla uczniów) zamieściliśmy poniżej. Informacje merytoryczne i organizacyjne zamieściliśmy w ofercie na stronie Szkoły.

 2. Kierownikiem szkolenia w Jastarni jest dr Ewa Wyszkowska +48 668 160 160

Dane kontaktowe:

Szkoła Zdrowia s z o.o, 40-881 Katowice, Chrobrego 43/76,
lech@szkolazdrowia.pl, www.szkolazdrowia.pl
konto: PKO BP I/o Katowice, nr 80 1020 2313 0000 3602 0587 0052
– Szkoła Zdrowia +48 602 178 208 – organizator
Ewa Wyszkowska +48 668 160 160 koordynacja szkolenia i obozów
Ewa Wyszkowska +48 668 160 160 – koordynacja lekcji indywidualnych, wypożyczalnia,
Bosman Wojciech Tul +48 606 737 158 – Baza nad Zatoką, sprawy sprzętowe, bezpieczeństwo
Kasper Leonowicz +48 609 268 449 –

SUMMER CAMP RAMOWY REGULAMIN OBOZU WINDSURFINGOWEGO W JASTARNI `2018

dla uczniów szkół: podstawowej, gimnazjum, średniej – uczestników obozu Szkoły Zdrowia.

 1. Uczestnicy szkoleń – obozu, zobowiązani są stosować się do poleceń kierownika obozu i instruktorów prowadzących zajęcia oraz innych osób funkcyjnych OW „DRAGA” i O „KAMIL”.

 2. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do przestrzegania norm kulturowych i obyczajowych, oraz powszechnie akceptowanych zasad współżycia społecznego.

 3. Podczas pobytu w Jastarni obowiązuje przestrzeganie porządku dnia, punktualność na zbiórkach oraz aktywne uczestnictwo w przewidzianych zajęciach.

 4. Przygotowanie sprzętu do zajęć spoczywa na uczestnikach. Instruktorzy i bosmani w tej sprawie spełniają rolę doradców i konsultantów.

 5. W czasie zajęć, głównie ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy zobowiązani są szczególnie starannie stosować się do zaleceń instruktorów.

 6. Uczestników obowiązuje zakaz samodzielnego oddalania się od grupy podczas zajęć i w czasie wolnym. Wszelkie wyjazdy, wyjścia i indywidualne przerwy w zajęciach należy zgłaszać i uzgadniać z instruktorem lub kierownikiem obozu.

 7. Na obozie obowiązuje zakaz przywożenia, zakupu, przechowywania, oraz palenia papierosów, picia alkoholu i stosowania innych środków odurzających.

 8. Za szkody materialne wyrządzone świadomie lub celowo, finansowo odpowiadają uczestnicy (pełnoletni) lub ich rodzice.

 9. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu, uczestnik może zostać wykluczony z obozu
  i odesłany do domu na własny koszt, bez możliwości zwrotu opłaty za niewykorzystane świadczenia.

 10. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż zakres ubezpieczenia ( NNW), nie obejmuje:

a) wypadków, podczas których uczestnik przebywał pod wpływem alkoholu, narkotyków i środków odurzających nie przepisanych przez lekarza lub przepisanych przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego zaleceniem,

b) wypadków wynikających z łamania prawa (wykroczenia o charakterze karnym np. bójki, niszczenie mienia itp.)

c) wypadków wynikających z nie respektowania ogólnie uznanych reguł bezpieczeństwa.

Wypełnij formularz

Kurs - Summer Camp

Close Menu
Facebook