PSW instruktor

Kursy instruktorskie PSW w Jastarni:

Terminy:

 • 25.08 – 1.09.2018

Przyjazd na kurs, w godzinach około południowych – sobota. Początek kursu godz.14.00. Zbiórka w bazie Szkoły na plaży zatokowej. Zajęcia na kursie realizowane będą w godz. 7.30 -21.00.

Miejsce:

Półwysep Helski, Centrum Windsurfingu bezpośrednio nad Zatoką Pucką. Baza Szkoły Zdrowia. 84-140 Jastarnia, Polna 5, www.szkolazdrowia.pl , tel. +48 602 178 208 oraz 668 160 160

 • Kurs na stopień instruktora PSW ze specjalnością windsurfing daje możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych do pracy w zakresie rekreacji ruchowej i jest realizowany na podstawie licencji Komisji Szkolenia PSW
  i według Europejskiej Ramy Kwalifikacji.
  Kryteria kwalifikacyjne na kurs instruktorski to:

– pełnoletniość (urodzeni w 2000 r. i starsi),

– posiadanie umiejętności windsurfingowych na poziomie lub potwierdzonych certyfikatem III kl. sprawności technicznej PSW.

Cena kursu:

1500,- zł

 • Cena kursu zawiera: szkolenie, udostępnienie desek wypornościowych do ćwiczeń techniki i metodyki, egzamin końcowy, ubezpieczenie NNW.

 • Cena dojazdu i pobytu oraz inne koszty osobiste stanowią koszty niezależne od opłaty szkoleniowej za kurs.

Pobyt:

 • Możliwość skorzystania z zakwaterowania w domkach Szkoły Zdrowia w Ośrodku KAMIL w Jastarni,
  względnie samodzielnie na campingu lub polu namiotowym w sąsiedztwie bazy szkoły.

 • Możliwość dochodzenia lub dojazdu na szkolenie z innych miejsc zamieszkania.

 • Możliwość indywidualnej rezerwacji miejsc według wyboru.

 • Możliwość skorzystania z bazy szkoły, po uzgodnieniu dostępności miejsc.

Dojazd:

Dojazd własny. PKP-kierunek Hel. Na umówionych przyjeżdżających, oczekujemy na Dworcu PKP w Jastarni. Proponujemy bezpośrednie pociągi do Helu lub szybki pociąg z przesiadką w Gdyni. Dojazd samochodem lub innymi środkami, według własnych decyzji i kosztów.

Zgłoszenia i inne informacje:

elektronicznie, telefonicznie, faxem, pocztą zwykłą lub osobiście.

 • Zaakceptowane zgłoszenie należy potwierdzić niezwłocznym przesłaniem zadatku w wysokości 800,-zł

na konto szkoły – Szkoła Zdrowia, 40-881 Katowice, Chrobrego 43/138,

PKO BP I/o Katowice nr 80 1020 2313 0000 3602 0587 0052 lub osobiście.

Pozostałe płatności – na konto na dwa tygodnie przed terminem szkolenia lub po uzgodnieniu na miejscu – w dniu przyjazdu.

 • Uczestnik kursu powinien posiadać sprzęt ślizgowy własny lub wypożyczony. Szkoła jest przygotowana na promocyjne wypożyczenie sprzętu ślizgowego. Deski wypornościowe, na zajęcia szkoleniowe, szkoła udostępnia uczestnikom kursu nieodpłatnie.

 • Kurs instruktorski posiada patronat PSW, co oznacza, że zaliczenie kursu i egzaminu końcowego oraz zaliczenie MPI, oznacza jednocześnie uzyskanie przez absolwenta, certyfikatu PSW.

 • Informacji i wyjaśnień zainteresowanym udziela Biuro Szkoły +48 602 178 208,

 • Pełna informacja o ofercie Szkoły Zdrowia i szczegółach szkolenia na stronie Szkoły www.szkolazdrowia.pl i PSW.

Dane kontaktowe:

Szkoła Zdrowia s z o.o, 40-881 Katowice, Chrobrego 43/76,
lech@szkolazdrowia.pl, www.szkolazdrowia.pl
konto: PKO BP I/o Katowice, nr 80 1020 2313 0000 3602 0587 0052
– Szkoła Zdrowia +48 602 178 208 – organizator
Ewa Wyszkowska +48 668 160 160 koordynacja szkolenia i obozów
Ewa Wyszkowska +48 668 160 160 – koordynacja lekcji indywidualnych, wypożyczalnia,
Bosman Wojciech Tul +48 606 737 158 – Baza nad Zatoką, sprawy sprzętowe, bezpieczeństwo
Kasper Leonowicz +48 609 268 449 –

Wypełnij formularz

Kurs Instruktorski PSW

Close Menu
Facebook