Certyfikaty i stopnie sprawności windsurfingowej PSW

Podczas wszystkich realizowanych form szkolenia przez Szkołę Zdrowia, z tytułu posiadanej Licencji Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu, istnieje możliwość zdobycia certyfikatu umiejętności technicznych, to znaczy certyfikatu I, II, III klasy.

patent 1-vert

Koszt certyfikatu:

  • 25,- (I, II klasa)
  • 30,- (III klasa).

Odpłatność za szkolenie i egzamin mieści się w ramach wykupionych lekcji indywidualnych, grupowych lub obozu. Koszt certyfikatu jest więc tylko opłatą za certyfikat!

 

 PATENT I KLASY (poziom podstawowy)

Wymagana wiedza i umiejętności:

Teoria:
~ przepisy wodne
~ bezpieczeństwo
~ teoria żeglowania (kursy względem wiatru)

Praktyka:
~ uproszczony zwrot na wiatr
~ uproszczony zwrot z wiatrem
~ swobodne żeglowanie

Certyfikat I klasy powinien potwierdzać początkowy etap umiejętnści możliwy do uzyskania po jednym tygodniu dobrze zorganizowanego i realizowanego szkolenia. Zaliczenie go powinno wynikać z poziomu nabytych umiejętności oraz całokształtu aktywnego  uczestnictwa w szkoleniu.

PATENT II KLASY (poziom średniozaawansowany)

Wymagana wiedza i umiejętności:

Teoria:
~ teoria (patrz klasa I )
~ sprzęt i ekwipunek
~ podstawy techniki i teorii żeglowania

Praktyka:
~ start z plaży
~ zwrot na wiatr
~ zwrot z wiatrem
~ żeglowanie w trapezie
~ żeglowanie w ślizgu
~ żeglowanie w strzemionach
~ elementy przyspieszające żeglowanie

Certyfikat II klasy odpowiada średniemu poziomowi zaawansowania. Posiadający patent powinien potrafić żeglować w ślizgu na halsie, w strzemionach i w trapezie. Żeglowanie na tym poziomie uwzględnia deski mieczowe i bezmieczowe, przy wietrze gwarantującym warunki ślizgowe. Zwroty na tym etapie jeszcze nie muszą być wykonywane w ślizgu. Żeglowanie w ślizgu odbywa się na różnych kursach względem wiatru. Na tym etapie ważna jest też teoria jako niezbędne uzupełnienie świadomego żeglowania.

PATENT III KLASY (poziom zaawansowany)

Wymagana wiedza i umiejętności:

Teoria:
~ teoria (patrz klasa I i II)
~ analiza techniki
~ regaty w windsurfingu

Praktyka:
~ start z wody
~ zwrot na wiatr na desce ślizgowej
~ zwrot z wiatrem w ślizgu
~ żeglowanie na zafalowanym akwenie
~ skok prosty
~ przejście przez przybój
~ elementy freestyle’u

Wzrost wymagań na tym poziomie wyraża się zarówno umiejętnościami żeglowania przy silniejszym wietrze, większą swobodą (płynne i dynamiczne zwroty), jak i poprawnością techniczną (min. 7 pkt.). Uzyskanie certyfikatu III klasy uprawnia do udziału w kursie instruktorskim, dlatego też dużą rolę powinno odgrywać żeglowanie świadome, poparte wiadomościami z teorii i techniki żeglowania. Komisja Szkolenia PSW zwraca uwagę napraktyczne kryteria oceny, które powinny różnicować technikę w zakresie opanowanych umiejętności i swobody żeglowania.

KOMPETENCJE:

Posiadanie patentu potwierdza nabycie umiejętności adekwatnych do stopnia zaawansowania. Służy legitymowaniu się dla potrzeb wypożyczalni sprzętu, służb porządkowych i itp. Posiadanie umiejętności odpowiadającej III klasie jest podstawą przyjęcia na kurs instruktorski rekreacji ruchowej PSW.