Kursy instruktorskie PSW

Jako jedna z nielicznych szkół windsurfingu w Polsce, SZKOŁA ZDROWIA jest organizatorem kursów instruktorskich PSW.

Terminy:

  • 10.06 –  17.06.2017 – kurs wiosenny
  • 26.08 –   2.09.2017 – kurs jesienny

Przyjazd na kurs w sobotę, w godzinach przedpołudniowych. Początek kursu godz.14.00. Zajęcia na kursie realizowane będą w godz. 7.30 -21.00.

Cena:

  • 1250, – zł

• Cena kursu zawiera: szkolenie, udostępnienie desek wypornościowych do ćwiczeń techniki i metodyki, egzamin końcowy, ubezpieczenie NNW.

• Cena dojazdu, pobytu i inne koszty osobiste, stanowią koszty niezależne od ceny kursu.

• Kurs instruktorski posiada Patronat PSW, co sprawia, że zaliczenie kursu i egzaminu końcowego, oznacza jednocześnie uzyskanie przez absolwenta certyfikatu PSW.

• Informacji i wyjaśnień zainteresowanym udziela Biuro Szkoły +48 602 178 208, lech@szkolazdrowia.pl oraz Komisja Szkolenia PSW, Wiceprezes PSW
p. Adam Kaczmarek +48 601 158 267.

• Kurs na stopień instruktora PSW w zakresie rekreacji ruchowej ze specjalnością windsurfing, daje MOŻLIWOŚĆ uzyskania kwalifikacji zawodowych do pracy w zakresie nauczania i doskonalenia windsurfingu i jest realizowany na podstawie licencji Komisji Szkolenia PSW.

• Kryteria kwalifikacyjne na kurs instruktorski to:
– ukończenie 18 lat,
– posiadanie umiejętności windsurfingowych na poziomie III kl. sprawności technicznej PSW.

Do pobrania:

a_wind_aPSW_instruktor_camp_2017

Zgłoszenia:

 • Zgłoszenie należy potwierdzić  zaliczką w wysokości 500,-zł – na konto szkoły:

nr 88 1020 2313 0000 3402 0023 3627

Szkoła Zdrowia, 40-881 Katowice, Chrobrego 43/138,

 • Pozostałe płatności – na konto na dwa tygodnie przed terminem szkolenia lub na miejscu – w pierwszym dniu pobytu.

Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (poniżej), należy potwierdzić wpłatą zadatku jak w ofercie, co gwarantuje wpisanie na listę uczestników.

Formularz zgłoszeniowy
opcja
termin
nazwisko i imię
data ur.
PESEL
miejsce ur.
ulica, nr domu / mieszkania
kod pocztowy
miejscowość
telefon
email
dyscyplina
poziom szkolenia
oczekiwania / dodatkowe informacje