Kursy instruktorskie PSW 2018

Kursy instruktorskie PSW w Jastarni:

 

Terminy:

 • 16.06   –  23.06.2018 – kurs wiosenny

 • 25.08   –   1.09.2018 – kurs jesienny

Przyjazd na kurs, w godzinach około południowych – sobota. Początek kursu godz.14.00. Zbiórka w bazie Szkoły na plaży zatokowej. Zajęcia na kursie realizowane będą w godz. 7.30 -21.00.

 Miejsce: Półwysep Helski, Centrum Windsurfingu bezpośrednio nad Zatoką Pucką. Baza Szkoły Zdrowia. 84-140 Jastarnia, Polna 5, www.szkolazdrowia.pl , tel. +48 602 178 208 oraz +48 668 160 160

Kurs na stopień instruktora PSW ze specjalnością windsurfing daje możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych do pracy w zakresie rekreacji ruchowej i jest realizowany na podstawie licencji Komisji Szkolenia PSW i według Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Kryteria kwalifikacyjne na kurs instruktorski to:
– pełnoletniość (urodzeni w 2000 r. i starsi),
– posiadanie umiejętności windsurfingowych na poziomie lub potwierdzonych certyfikatem III kl. sprawności technicznej PSW.

Cena kursu:  1500,- zł

 • Cena kursu zawiera: szkolenie, udostępnienie desek wypornościowych do ćwiczeń techniki i metodyki, egzamin końcowy, ubezpieczenie NNW.
 • Cena dojazdu i pobytu oraz inne koszty osobiste stanowią koszty niezależne od opłaty szkoleniowej za kurs.

Pobyt:

 • Możliwość skorzystania z zakwaterowania w domkach Szkoły Zdrowia w Ośrodku KAMIL w Jastarni,
  względnie samodzielnie na campingu lub polu namiotowym w sąsiedztwie bazy szkoły.
 • Możliwość dochodzenia lub dojazdu na szkolenie z innych miejsc zamieszkania.
 • Możliwość indywidualnej rezerwacji miejsc według wyboru.
 • Możliwość skorzystania z bazy szkoły, po uzgodnieniu dostępności miejsc.

Dojazd: Dojazd własny. PKP-kierunek Hel.  Na umówionych przyjeżdżających, oczekujemy na Dworcu PKP w Jastarni.  Proponujemy bezpośrednie pociągi do Helu lub szybki pociąg z przesiadką w Gdyni. Dojazd samochodem lub innymi środkami, według własnych decyzji i kosztów.

Zgłoszenia i inne informacje: elektronicznie, telefonicznie, faxem, pocztą zwykłą lub  osobiście.

 • Zaakceptowane zgłoszenie należy potwierdzić niezwłocznym przesłaniem zadatku w wysokości 800,-zł  na konto szkoły – Szkoła Zdrowia, 40-881 Katowice, Chrobrego 43/138, PKO BP I/o Katowice nr 88 1020 2313 0000 3402 0023 3627 lub osobiście.
  Pozostałe płatności – na konto na dwa tygodnie przed terminem szkolenia lub po uzgodnieniu na miejscu – w dniu przyjazdu.
 • Uczestnik kursu powinien posiadać sprzęt ślizgowy własny lub wypożyczony. Szkoła jest przygotowana na promocyjne wypożyczenie sprzętu ślizgowego. Deski wypornościowe, na zajęcia szkoleniowe, szkoła udostępnia uczestnikom kursu nieodpłatnie.
 • Kurs instruktorski posiada patronat PSW, co oznacza, że zaliczenie kursu i egzaminu końcowego oraz zaliczenie MPI, oznacza jednocześnie uzyskanie przez absolwenta, certyfikatu PSW.
 • Informacji i wyjaśnień zainteresowanym udziela Biuro Szkoły +48 602 178 208, +48 668 160 160
 • Pełna informacja o ofercie Szkoły Zdrowia i szczegółach szkolenia na stronie Szkoły www.szkolazdrowia.pl i PSW.

 Do pobrania:
a_wind_aPSW_instruktor_camp_2018

Zgłoszenia:
 • Zgłoszenie należy potwierdzić  wpłatą zadatku w wysokości 800,-zł – na konto szkoły.
Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (poniżej), należy potwierdzić wpłatą zadatku jak w ofercie, co gwarantuje wpisanie na listę uczestników.

Formularz zgłoszeniowy
opcja
termin
nazwisko i imię
data ur.
PESEL
miejsce ur.
ulica, nr domu / mieszkania
kod pocztowy
miejscowość
telefon
email
dyscyplina
poziom szkolenia
oczekiwania / dodatkowe informacje