VI Mistrzostwa Polski Instruktorów

MPI6

Szkoła Zdrowia i Komisja Szkolenia Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu zapraszają wszystkich instruktorów PSW na

VI Mistrzostwa Polski Instruktorów PSW.

Data: 31.08.2013r.

Miejsce: Jastarnia, Ośrodek Windsurfingu Draga, Baza SZKOŁY ZDROWIA

Organizator: Szkoła Zdrowia

Kategorie:

 • Instruktor PSW (mężczyźni): slalom+technika
 • Instruktor PSW (kobiety): slalom+technika
 • Freestyle Super Session (kobiety + mężczyźni)
 • Open* (kobiety + mężczyźni) : slalom

*Kategoria open dla wszystkich instruktorów posiadających polskie uprawnienia do wykonywania zawodu i dla kadetów kursów instruktorskich w roku 2013.

PROGRAM ZAWODÓW:
SOBOTA 31.08.2013

8:30 – 9:30 – zapisy w biurze regat baza Szkoły Zdrowia
9:45 – 10:00 – skippers meeting
10:30 – 12:30 – straty slalom
12:30 – 13:00 – przerwa na lunch
13:15 – 14:30 – technika
14:30 – 16:00 – freestyle
18:00 – … wręczanie nagród, zakończenie, grillowanie, after party….!!!

WPISOWE: 50 zł

info: komisjaszkolenia@o2.pl , +48 601 15 82 67 Adam Kaczmarek Wiceprezes ds. Szkolenia PSW 

 1. Założenia i cele

Zawody powinny stanowić element doskonalenia zawo­dowego szkoleniowców windsurfingu ale również zawierać akcenty integracji i współpracy środowiska.

 1. Organizator

Licencjonowana Szkoła Windsurfingu, wybrana za zgodą KS PSW

 1. Termin i miejsce

31.08.2013r.
Akwen Zatoki Puckiej, Jastarnia, Szkoła Zdrowia

 1. Konkurencje:

Racing
Trasa i forma regat zależna od warunków panujących na akwenie:
siła wiatru do  15 węzłów:
Klasa monotypowa – deska monotypowa (zapewnia organizator), dowolna wielkość żagla do 5.5 m2
-siła wiatru powyżej 15 węzłów Slalom – dowolna deska do 85 cm szerokości, dowolna wielkość żagla do 10.0
Technika
zwrot na wiatr (w zależności od warunków: wypornościowy lub ślizgowy)
zwrot z wiatrem (w zależności od warunków: wypornościowy lub ślizgowy)
Freestyle Super Session sponsored by NIXON
Formuła zależna od warunków:
Słaby wiatr – Low wind freestyle (oceniany najlepszy manewr podczas 5 minutowego pokazu)
Silny wiatr – skok (oceniany najlepszy manewr podczas 5 minutowego pokazu)

 1. Zasady uczestnictwa

W zawodach mają prawo uczestniczyć instruktorzy PSW oraz absolwenci kursów instruktorskich organizowanych przez Licencjonowane Szkoły Windsurfingu . Do zawodów przystąpić mogą tylko w/w, posiadający AKTUALNE uprawnienia oraz opłacone składki.
Uczestnicy zawodów dojeżdżają i mieszkają na własny koszt, startują na własne ryzyko.
Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać ubezpieczenia NW we własnym zakresie.

 1. Zgłoszenia

Zgłoszenia elektronicznie należy kierować do Komisji Szkolenia PSW, pod adresem
Komisji Szkolenia komisjaszkolenia@o2.pl z podaniem:
~ nazwisko i imię
data i miejsce urodzenia
~ adres zamieszkania z kodem pocztowym
~ telefon i email kontaktowy
nazwa posiadanych kwalifikacji, miejsce i termin ich uzyskania !
Instruktorzy PSW podają numer legitymacji instruktorskiej.

 1. Program zawodów MPI – punktacja

Na program zawodów składa się dwubój i dodatkowo freestyle super session:
technika – 2 ewolucje – rezultatem jest suma pkt. uzys­kanych za poszczególne ewolucje
racing – Punktacja wyścigu:
1 miejsce – 0,7 pkt., 2 miejsce – 2 pkt, 3 miejsce – 3 pkt.
MPI freestyle Super Session
freestyle – 5-o minutowy pokaz – rezultatem jest suma pkt. uzyskanych za poszczególne konkurencje

Wygrywa zawodnik który otrzyma najmniejszą ilość pkt. Planowane jest rozegranie maksymalnie 5 wyścigów. Po 3 wyścigach najgorszy jest odrzucany, po 5 wyścigach 2 najgorsze rezultaty są odrzucane.
W zależności od liczby uczestników możliwe jest także podzielenie drogą losowania zawodników na grupy i rozegranie wyścigów systemem pucharowym.
Wynikiem dwuboju jest suma miejsc. W przypadku równej sumy miejsc, o kolejności decyduje lepszy rezultat w technice.
Obowiązuje podział zawodników na dwie grupy: kobiety i mężczyźni.

 1. Nagrody

Dyplomy i nagrody zależne są od uzyskania sponsoringu. Nagrody otrzymują zwycięzcy grup w końcowej klasyfikacji. Dodatkowo losowanie nagród spośród wszystkich uczestników.
Zwycięscy dwuboju w każdej kategorii (kobiety i mężczyźni) przysługuje tytuł Mistrza Polski Instruktorów danego roku.
Dodatkowo, zostaje wyłoniona najlepsza szkoła windsurfingu, na podstawie rezultatu dwóch najlepszych zawodników.(wynik kobiet liczy się jako 50% wyniku mężczyzn)

 1. Sędziowanie

Zawody sędziują osoby powołane przez KSPSW.

 1. Protesty

~ Protesty muszą być sygnalizowane natychmiast po zaist­nieniu sytuacji protestowej oraz przy przekraczaniu linii mety.
Protesty należy zgłaszać Komisji Sędziowskiej na piśmie w ciągu 15 minut od momentu ukończenia danego wyścigu, wnosząc opłatę w wysokości 200 zł. (opłata nie ulega zwrotowi)

 1. Przepisy bezpieczeństwa

każdy startujący w regatach jest odpowiedzialny za stan techniczny swojego sprzętu windsurfingowego.
~ uczestnicy startują w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
~ w przypadku, gdy zawodnik naruszył prawo pierwszeństwa na wodzie zostanie zdyskwalifikowany w danym wyścigu.
~ w przypadku wiatru od 6B włącznie Sędzia Główny regat może nakazać używanie kamizelek asekuracyjnych.
~każdy uczestnik regat potrzebujący pomocy na wodzie zobowiązany jest do sygnalizowania tego ruchami kolistymi ramion.

 1. Przepisy specjalne

~ w przypadku naruszenia kultury i ogólnie przyjętych zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie, każdy uczestnik może decyzją Sędziego Głównego zostać wykluczony z regat.
~ wszystkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Sędzia Główny regat.
~ organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą się przytrafić osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsek­wencji udziału w regatach.

 1. Organizator

Organizacja zawodów bazuje na pracy społecznej.
Komisja Szkolenia zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.