Oakley Surf Cup 2017

Zawiadomienie o regatach

OAKLEY CUP

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT

Regaty rozegrane zostaną w dniu 28.07.2017r.
Baza Szkoły Zdrowia Jastarnia Polna 5
Regaty rozegrane zostaną na Zatoce Puckiej


2. ORGANIZATORZY I PARTNERZY


SZKOŁA ZDROWIA
OAKLEY
SURFOTEKA


3. BIURO REGAT


Biuro Regat mieścić się będzie na terenie bazy Szkoły Zdrowia


4. PRZEPISY SPRZĘT


Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych PWA
Żagle do 10m2 deski do szerokości 85cm. Organizator dopuszcza stosowanie desek mieczowych.


5. ZGŁOSZENIA DO REGAT


Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Regat w dniu 28.07.2017 r. w godz.
od 08:30 do 10:30 dla seniorów w ramach OAKLEY CUP
od 10:30 do 12:30 dla juniorów w ramach COOLPACK CUP
Opłata wpisowa do regat dla zawodników:
Masters / Senior – 50 pln (+ 10 pln kaucja zwrotna za koszulkę startową) (senior urodzeni w 2003r i starsi)
Juniorzy – 50 pln (+ 10 pln kaucja zwrotna za koszulkę startową) (junior urodzeni w 2004r i młodsi)


6. PROGRAM REGAT


Piątek – 28.07.2017r.
OAKLEY CUP dla seniorów
08:30 – 10:30 – Rejestracja zawodników.
11:00 – odprawa zawodników
Godziny startu do pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
OAKLEY CUP dla juniorów
10:30 – 12:30 – Rejestracja zawodników.
13:30 – odprawa zawodników
Godziny startu do pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego 


7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI


Będzie przedstawiona w dniu 28.07.2017r. w biurze regat podczas przyjmowania
zgłoszeń.


8. PRAWA DO WIZERUNKU


Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego
wizerunku przez organizatorów i sponsorów w postaci zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat, oraz w materiałach firmowanych przez organizatora i sponsorów.


9. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z
czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego sprzęt wynikającą z udziału w regatach.


10. INFORMACJE DODATKOWE


Akwen szkoleniowy Szkoły Zdrowia jest akwenem płytkim, organizator zaleca stosowanie odpowiedniego sprzętu w tym stateczników tzw. antygrasów

Formularz zgłoszeniowy
opcja
termin
nazwisko i imię
data ur.
PESEL
miejsce ur.
ulica, nr domu / mieszkania
kod pocztowy
miejscowość
telefon
email
dyscyplina
poziom szkolenia
oczekiwania / dodatkowe informacje