KURS INSTRUKTORSKI SITS – ZIELENIEC

Termin:

3.03.2018 – 9.03.2018 r.  – egzamin końcowy w ramach MPI, bezpośrednio po kursie !

DW Straszny Dwór ul. Zieleniec 89, 57-340 Duszniki – Zdrój (PL) – centrum Zieleńca! tel. 74 866 84 40, 664 445 074.

 • Początek 03.2018 – sobota, godz.14.00, obiad, wyjazd na stok, zajęcia.
 • Zakończenie 9.03.2018 (piątek),
 • Przedłużenie pobytu na okres MPI, do niedzieli za dodatkową odpłatnością, w której mieści się zakwaterowanie, żywienie,  skipass. Ostatni posiłek: niedziela, śniadanie.
 • Zgłoszenia: prosimy o wczesne, w ciągu całej zimy dokonywanie zgłoszeń, gdyż 1 lutego nastąpi weryfikacja rezerwacji  miejsc przez właściciela pensjonatu i opóźniający się, mogą zostać nieusatysfakcjonowani.

Koszty:

Koszt kursu z pobytem i skipassem w czasie kursu i MPI: 3315, – PLN,  w tym:

 • kurs instruktorski – 1500 PLN,
 • pobyt + skipass podczas kursu – 1390 PLN,
 • pobyt + skipass podczas MPI- 425 PLN,
 • Bezpośrednio po kursie – egzamin końcowy w ramach MPI, bez potrzeby powtórnego przyjazdu do Zieleńca!!!

Koszt obejmuje:

 • Zakwaterowanie w apartamentach, z posiłkami HB, skipass na 6 dni.
 • Organizacja kursu i szkolenie snowboardowe prowadzone przez IW SITS, wg programu szkolenia Instruktorów SITS, w tym również filmy, wykłady i egzamin wewnętrzny na zakończenie kursu.
 • Szkolenie – na stokach w Zieleńcu, miejsce w zależności od zadań szkoleniowych i warunków śniegowych.
 • Zakwaterowanie, żywienie i skipass podczas MPI.
 • Opłata związkowa za kurs, w tym składki SITS.
 • Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Koszt nie obejmuje:

 • Ciepłe napoje na stoku, dojazd do Zieleńca i powrót do domu.
 • Opłata za parking dla właścicieli samochodów.
 • Wydatki własne podczas pobytu w Zieleńcu.

W programie:

 • Doskonalenie techniki snowboardowej i nauczanie metodyki wg. aktualnego programu szkolenia instruktorskiego SITS.
 • Uwaga: ze względu na wchodzące nowe przepisy kształcenia kadr instruktorskich i trenerskich , obecny sezon jest ostatnim, w którym kurs instruktorski odbędzie się według dotychczasowych , łatwiejszych i tańszych zasad!!!!

Uwagi:

 • Wymogiem przyjęcia na kurs instruktorski jest posiadanie przez kandydata 18 lat i III kl sprawności snowboardowej SITS.
 • Każdy uczestnik kursu musi dostarczyć przed kursem elektroniczne zdjęcie – format legitymacyjny oraz deklarację członkowstwa/przynależności do SITS (do wydrukowania – poniżej, scan zdjęcia należy przesłać do lech@szkolazdrowia.pl).
 • Zadatek w wysokości 1000, – PLN prosimy przesłać niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia,
  na konto Szkoły Zdrowia nr 88 1020 2313 0000 3402 0023 3627. Uzupełnienie opłaty złotówkowej, w dniu przyjazdu.

Posiadanie i korzystanie z kasków jest obowiązkowe!

Zapraszamy Ciebie i Twoich Przyjaciół!

Lech Powolny

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
opcja
termin
nazwisko i imię
data ur.
PESEL
miejsce ur.
ulica, nr domu / mieszkania
kod pocztowy
miejscowość
telefon
email
dyscyplina
poziom szkolenia
oczekiwania / dodatkowe informacje