WINDSURFING & KITE w JASTARNI - LEGEND CAMP

licencja Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu oraz Polskiej Organizacji Instruktorów Kitesurfingu

Realizacja / podmioty odpowiedzialne:

– windsurfing – Szkoła Zdrowia, Szkoła Zdrowiaszkolazdrowia.pl – organizator główny
– zajęcia kite na zasadzie zlecenia realizuje – Kite Hero, Katarzyna Pokój kitehero.pl – zleceniobiorca.

Termin:

5.08 – 11.08.2018 oraz 26.08 – 1.09.2018

Obóz windsurfingowo-kite`owe z pobytem w Jastarni, od niedzieli do soboty”.

Miejsce:

Baza windsurfingowa Szkoły Zdrowia nad Zatoką Pucką, 84-140 Jastarnia, ul. Polna 5, Tel. +48 602 178 208, +48 668 160 160

Cena:

W podanym okresie, Szkoła dysponuje tygodniowym skojarzonym pakietem szkolenie + zakwaterowanie + wyżywienie [tygodniowy obóz windsurfingowo-kite’owy Legend Camp] w cenie 2200, – zł .

Świadczenia w cenie szkolenia:

 • Szkolenie windsurfingowe, grupowe – od niedzieli do środy, łącznie 12 godz./tydzień, oraz około 3 godz. niezbędnego szkolenia teoretycznego, z możliwością uzyskania stopni i patentów PSW, prowadzone przez sprawdzonych polskich instruktorów PSW.

 • Szkolenie kiteowe – od środy do soboty, łącznie 12 godz./tydzień, oraz około 3 godz. niezbędnego szkolenia teoretycznego, z możliwością uzyskania stopni i patentów POIK, prowadzone przez sprawdzonych polskich instruktorów POIK.

 • Wyżywienie i zakwaterowanie – Ośrodek KAMIL – Paweł Mądry, w domkach z łazienkami (sąsiedztwo Campingu Pod Cyprysami). 84-140 Jastarnia, ul. Adama Mickiewicza 164.

 • Sprzęt windsurfingowy, wypornościowy i ślizgowy, w dużym zakresie wielkości żagli i wyporności desek [F-2, Tabou, Exocet, Mistral, RRD, BIC, Aerotech, Vandal, EZZY, Gaastra]

 • Sprzęt kite firmy F – ONE!

 • Pianki, trapezy, sprzęt asekuracyjny i ratunkowy.

 • Baza windsurfingowa i kite`owa w standardzie surfers friendly.

 • Opieka pedagogiczna dla uczniów – uczestników obozów mieszkających w Ośrodku Kamil.

 • Bardzo życzliwa atmosfera i pomoc organizacyjna dla wszystkich zainteresowanych.

 • Ubezpieczenie NNW, w PZU s.a., podstawa 10 000 zł.

Inne:

 • Możliwość niezależnego na zasadach ogólnych, uczestnictwa w szkoleniu windsurfingowym lub kite, bez uczestnictwa w obozie.

 • W przypadku braku odpowiedniego wiatru, realizowane będą zajęcia alternatywne oraz podstawy wakeboardingu, SUP’a, kajaków.

Dojazd:

 • Uczestników z rejonu Śląska, Małopolski, Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i innych miejscowości położonych daleko od Jastarni, zachęcamy do przyjazdu bezpośrednim pociągiem dziennym lub kuszetką, w kierunku Helu albo szybkim pociągiem z przesiadką w Gdyni. Na uczestników przyjeżdżających pociągiem dalekobieżnym, po umówieniu się, oczekujemy na Dworcu PKP – Jastarnia a pociągiem lokalnym – Jastarnia Wczasy.

 • Inne – samolot, PKS, POLBUS, INTERBUS i inne – według własnego uznania.

Zgłoszenia:

elektronicznie, telefonicznie lub osobiście.

 • Zgłoszenie należy potwierdzić przesłaniem potwierdzenia z danymi i zadatkiem w wysokości 800,-zł na konto szkoły – Szkoła Zdrowia, 40-881 Katowice, Chrobrego 43/76, +48 602 178 208; lech@szkolazdrowia.pl nr konta: 80 1020 2313 0000 3602 0587 0052. Pozostałe płatności na konto, na dwa tygodnie przed terminem obozu lub po uzgodnieniu – na miejscu, w pierwszym dniu pobytu.

 • Ze względu na ograniczoną ilość miejsc noclegowych, o kolejności przyjęć na dany turnus [obóz] z zakwaterowaniem i wyżywieniem, decyduje kolejność uzgodnionych i potwierdzonych zgłoszeń.

 • Warunkiem uczestnictwa uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
  w obozie, jest akceptacja regulaminu i zgoda na udział, wyrażona w „Karcie uczestnika”, dotycząca zasad zachowań dziecka/ucznia podczas szkoleń i pobytu w OW KAMIL i poza nim.

Prosimy o podanie dokładnej informacji o wybranym terminie – turnusie

oraz oczekiwań i poziomu zaawansowania uczestnika!

Jastarnia 2018 - informacja dodatkowa dla uczestników obozów Szkoły Zdrowia!

1. Oczekujemy w Jastarni w niedzielę w ośrodku Kamil, w godzinach przedpołudniowych. Prosimy o potwierdzenie godziny przyjazdu uczestników. Istnieje możliwość wcześniejszego pobrania pianki. Zaczynamy o 12.00. Pierwszy posiłek o godz.13.00
Początek zajęć: I grupa – godz. 15.00. Zakończenie tygodniowego szkolenia w sobotę, po obiedzie.

 1. Uczestników z rejonu Śląska, Małopolski, Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i innych miejscowości położonych daleko od Jastarni, zachęcamy do przyjazdu bezpośrednim pociągiem dziennym lub kuszetką, w kierunku Helu albo szybkim pociągiem z przesiadką w Gdyni. Na uczestników przyjeżdżających pociągiem dalekobieżnym, po umówieniu się, oczekujemy na Dworcu PKP – Jastarnia a pociągiem lokalnym – Jastarnia Wczasy.

3. Inne możliwości: samolot, PKS, POLBUS, INTERBUS i inni przewoźnicy – według uznania i decyzji zainteresowanych.

4. Prosimy o zabranie ze sobą obuwia surfingowego lub chociaż zwykłych tenisówek, które można wielokrotnie moczyć, przeciwsłonecznego nakrycia głowy oraz kremu z odpowiednim filtrem przeciwsłonecznym.

 1. W dniu przyjazdu, uczniów prosimy o przekazanie organizatorowi dokumentu „Karta Uczestnictwa”. Ramowy regulamin pobytu na obozie (dla uczniów) zamieściliśmy poniżej. Informacje merytoryczne i organizacyjne zamieściliśmy w ofercie na stronie Szkoły.

 2. Kierownikiem szkolenia w Jastarni jest Ewa Wyszkowska tel. +48 668 160 160.

LEGEND CAMP RAMOWY REGULAMIN OBOZU WINDSURFINGOWO-KITE`OWEGO W JASTARNI `2018

dla uczniów szkół: podstawowej, gimnazjum, średniej – uczestników obozu Szkoły Zdrowia.

 1. Uczestnicy szkoleń – obozu, zobowiązani są stosować się do poleceń kierownika obozu i instruktorów prowadzących zajęcia oraz innych osób funkcyjnych OW „DRAGA” i O „KAMIL”.

 2. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do przestrzegania norm kulturowych i obyczajowych, oraz powszechnie akceptowanych zasad współżycia społecznego.

 3. Podczas pobytu w Jastarni obowiązuje przestrzeganie porządku dnia, punktualność na zbiórkach oraz aktywne uczestnictwo w przewidzianych zajęciach.

 4. Przygotowanie sprzętu do zajęć spoczywa na uczestnikach. Instruktorzy i bosmani w tej sprawie spełniają rolę doradców i konsultantów.

 5. W czasie zajęć, głównie ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy zobowiązani są szczególnie starannie stosować się do zaleceń instruktorów.

 6. Uczestników obowiązuje zakaz samodzielnego oddalania się od grupy podczas zajęć i w czasie wolnym. Wszelkie wyjazdy, wyjścia i indywidualne przerwy w zajęciach należy zgłaszać i uzgadniać z instruktorem lub kierownikiem obozu.

 7. Na obozie obowiązuje zakaz przywożenia, zakupu, przechowywania, oraz palenia papierosów, picia alkoholu i stosowania innych środków odurzających.

 8. Za szkody materialne wyrządzone świadomie lub celowo, finansowo odpowiadają uczestnicy (pełnoletni) lub ich rodzice.

 9. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu, uczestnik może zostać wykluczony z obozu
  i odesłany do domu na własny koszt, bez możliwości zwrotu opłaty za niewykorzystane świadczenia.

 10. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż zakres ubezpieczenia ( NNW), nie obejmuje:

a) wypadków, podczas których uczestnik przebywał pod wpływem alkoholu, narkotyków i środków odurzających nie przepisanych przez lekarza lub przepisanych przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego zaleceniem,

b) wypadków wynikających z łamania prawa (wykroczenia o charakterze karnym np. bójki, niszczenie mienia itp.)

c) wypadków wynikających z nie respektowania ogólnie uznanych reguł bezpieczeństwa.

Dane kontaktowe:

Szkoła Zdrowia s z o.o, 40-881 Katowice, Chrobrego 43/76,
lech@szkolazdrowia.pl, www.szkolazdrowia.pl
konto: PKO BP I/o Katowice, nr 80 1020 2313 0000 3602 0587 0052
– Szkoła Zdrowia +48 602 178 208 – organizator
Ewa Wyszkowska +48 668 160 160 koordynacja szkolenia i obozów
Ewa Wyszkowska +48 668 160 160 – koordynacja lekcji indywidualnych, wypożyczalnia,
Bosman Wojciech Tul +48 606 737 158 – Baza nad Zatoką, sprawy sprzętowe, bezpieczeństwo
Kasper Leonowicz +48 609 268 449 –

Wypełnij formularz

Kurs - Legend Camp

Close Menu
Facebook