KURS INSTRUKTORSKI SITS w SNOWBOARDZIE

Termin :

 3.03.2018 – 9.03.2018 r.

Apartamenty Zieleniec: +48 664 445 074, email: rezerwacja@zieleniec.net

 • Początek 03.2018 – sobota, godz.14.00, obiad, wyjazd na stok, zajęcia.
 • Zakończenie 9.03.2018 (piątek),
 • Przedłużenie pobytu na okres MPI, do niedzieli za dodatkową odpłatnością,

w której mieści się zakwaterowanie, żywienie,  skipass.

Koszt:

1500,- PLN,  zgodnie z ustaleniami Zarządu SITS.

Koszt pobytu:

 • 1390 ,- PLN podczas kursu  + 415,- PLN podczas  MPI. Apartamenty Zieleniec, w rezerwacji Szkoły Zdrowia,  w tym zakwaterowanie, śniadanie, obiadokolacja, skipass. Przedłużenie świadczeń do 11.03.2018 na okres MPI,  według decyzji w formularzu zgłoszeniowym.

Koszt obejmuje:

 • Zakwaterowanie w apartamentach, z posiłkami HB, skipass.
 • Organizacja kursu i szkolenie snowboardowe prowadzone przez IW SITS, wg programu szkolenia Instruktorów SITS, w tym również filmy, wykłady i egzamin wewnętrzny na zakończenie kursu.
 • Szkolenie – na stokach w Zieleńcu, miejsce w zależności od zadań szkoleniowych i warunków śniegowych.
 • Zakwaterowanie, żywienie i skipass podczas MPI.
 • Opłata związkowa za kurs, w tym składki SITS.
 • Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Koszt nie obejmuje:

 • Ciepłe napoje na stoku, dojazd do Zieleńca i powrót do domu.
 • Opłata za parking dla właścicieli samochodów.
 • Wydatki własne podczas pobytu w Zieleńcu.

W programie:

 • Doskonalenie techniki snowboardowej i szkolenie instruktorskie wg. aktualnego programu szkolenia instruktorskiego SITS. Uwaga: ze względu na wchodzące nowe przepisy kształcenia kadr instruktorskich i trenerskich , obecny sezon jest ostatnim, w którym kurs instruktorski odbędzie się według dotychczasowych , łatwiejszych i tańszych zasad!!!!

Uwagi:

 • Wymogiem przyjęcia na kurs instruktorski jest posiadanie przez kandydata 18 lat i III kl sprawności snowboardowej SITS.
 • Każdy uczestnik kursu musi posiadać elektroniczne zdjęcie, format legitymacyjny.
 • Zadatek w wysokości 1000, – PLN prosimy przesłać niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia, na konto Szkoły Zdrowia nr 80 1020 2313 0000 3602 0587 0052. Uzupełnienie opłaty złotówkowej u Kierownika Kursu, w dniu przyjazdu.
 • Kierownikiem Kursu i prowadzącym będzie IW SITS Arkadiusz Świętalski, tel. 790 790 721.

Posiadanie i korzystanie z kasków jest obowiązkowe!

Zapraszamy Ciebie i Twoich Przyjaciół!

Lech Powolny i Zespół Instruktorów

Close Menu
Facebook